Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Osobní a jiné údaje

1.1. Provozovatel stránek a poskytovatel dalších služeb

Provozovatelem stránek (a poskytovatel dalších služeb) je PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Její živnostenský list vydal dne 2. 6. 2005 živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 6, Československé armády 23, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 52, pod číslem jednacím ŽO/U7715/2005/Hra.

Termínem "další služby" je míněna nabídka odborných seminářů, přednášek, cvičebních kurzů, cvičebních lekcí a individuálních konzultací.

1.2. Údaje získávané v souvislosti s poskytováním e-booků zdarma

Vyplněním webového formuláře souhlasí zájemce o zaslání e-booku zdarma se zařazením všech vyplněných údajů do databáze provozovatele, který je jejím správcem. Souhlasí rovněž s tím, aby zpracovatel využíval údaje pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

1.3. Údaje získávané od zájemců o členství v členské sekci s e-programem Cviky pro nohy

Údaje, které ve své objednávce uvádějí zájemci o členství, jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využívají se k identifikaci budoucího člena jako kupujícího, k vyřízení objednávky (včetně nezbytných účetních operací, při vystavení účetních dokladů a identifikaci bezhotovostních plateb) a při komunikaci se zájemcem o členství. Zájemce o členství souhlasí rovněž s tím, aby je zpracovatel využíval pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

1.4. Údaje získávané od zájemců o další služby

Údaje, které ve své objednávce uvádějí zájemci o další služby, jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využívají se k identifikaci budoucího klienta jako kupujícího, k vyřízení objednávky (včetně nezbytných účetních operací, při vystavení účetních dokladů a identifikaci bezhotovostních plateb) a při komunikaci se zájemcem o další služby. Zájemce o další služby souhlasí rovněž s tím, aby je zpracovatel využíval pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

1.5. Závazek provozovatele stránek

Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter poskytnutých údajů. Jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti neautorizovanému přístupu a chráněny proti zneužití. Nejsou poskytovány třetím stranám.

Jsem registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00041320.

2. Právo na informace

Provozovatel neověřuje správnost údajů, které uvádějí zájemci o e-book zdarma (odst. 1.2.), o členství v členské sekci (odst. 1.3.) či o další služby (odst. 1.4.). Nemůže tedy ani ručit za jejich správnost. Na požádání a podle možnosti obratem oznámí, zda a jaké osobní údaje má o žadateli zaznamenané, a v případě nesrovnalostí je na požádání opraví. Identifikace žadatele se provádí na základě e-mailové adresy, z níž byla žádost odeslána. Pro zaslání případných otázek týkajících se zpracování osobních údajů či v případě žádosti o informace, podnětů nebo stížností lze využít formulář, který se otevře pod odkazem Kontakt v patičce.

3. Historie návštěv

Webový server zaznamenává standardním způsobem IP adresu návštěvníka stránek, adresu, z níž sem přišel, stránky, které zde navštívil, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je návštěvník poskytl z vlastní vůle při vyplňování formulářů. Tato webová stránka používá tzv. cookies k analyzování preferencí návštěvníků. Podle nich je její obsah upravován. Cookies jsou malé pasivní „značky“, které se uloží na pevný disk návštěvníka. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat také ke zjištění, zda jde o první návštěvu z téhož počítače, což se pozná právě podle přítomností cookie. Používání cookies lze deaktivovat v internetovém prohlížeči.

4.  Možnost odhlášení

Údaje o návštěvnících stránek umožňují informovat je o našich produktech a službách, případně zjistit jejich názor na ně. Účast na takovýchto akcích je dobrovolná. Každý návštěvník může kdykoliv oznámit, že si ji nepřeje. Odpovídající využití bude následně zablokováno. Z odběru e-mailů se lze kdykoliv odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.